Novinka! Zákon o kybernetické bezpečnosti
Credential noun
: kvalita, dovednosti nebo zkušenosti,
  které činí osobu vhodnou pro danou činnost
: osvědčení kvalifikace, kompetence či autority

Zabezpečení ICS/SCADA
cube picture


SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), řídicí procesy a průmyslové řídicí systémy v posledních letech významným způsobem užívají komerční informační technologie jako Ethernet, TCP/IP, MS Windows jak pro kritickou tak i nekritickou komunikaci a infrastrukturu. Užitím těchto z pohledu ICS/SCADA nových technologií se propojení řídících prvků ICS významně zjednodušilo, ale zároveň se významným způsobem zvýšilo riziko nežádoucí konektivity s okolním světem.

Rozšíření Ethernetu jako hlavní součásti komunikační infrastruktury pro "mission-critical" SCADA systémy společně s primární ekonomickou výhodností přináší také zvýšené obavy z možnosti širšího zneužití již dříve existujících i nových zranitelností.

CREDENTIAL s.r.o se v oblasti zabezpečení ICS/SCADA specializuje na:
K veškerým uvedený produktům je možné čerpat konzultační a implementační služby či je možné využít naše certifikované speciality a IT auditory k odbornému dohledu. Naše společnost je primárně zaměřená na nezávislé poradenství (nezávislé z pohledu užitých bezpečnostních technologií a produktů).

CREDENTIAL Váš spolehlivý partner
Kontakt: info@credential.cz
CREDENTIAL s.r.o. - Rybná 716/24, Praha 1