Credential noun
: kvalita, dovednosti nebo zkušenosti,
  které činí osobu vhodnou pro danou činnost
: osvědčení kvalifikace, kompetence či autority
Produkty a řešení
product picture


Soustředíme se na dodávky vícefaktorové autentizace, vyspělých šifrovacích technologií a nástrojů pro efektivní zabezpečení průmyslových řídicích systémů prostřednictvím "ICS/SCADA aware" zařízení. V našem portfoliu jsou následující technologie/produkty:
Autentizace Autentizace je proces ověření identity subjektu. Běžným způsobem autentizace je ověření prostřednictvím jména a hesla tj. ověření prostřednictvím znalosti (znalosti jména a k němu náležícího hesla). V případě kritické infrastruktury či důležitých služeb ovšem takto jednoduché ověřování nemusí být dostatečné. V takovém případě je vhodné užít více-faktorovou autentizaci tj. ověření identity základě znalosti a dalšího faktoru např. toho co vlastním (telefon, token atd.) nebo čím jsem (na základě biometrie). Nejběžnější dvou-faktorovou autentizací (2FA) je ověření identity na základě znalosti a vlastnictví.
Dodávky více-faktorové autentizace
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), řídicí procesy a průmyslové řídicí systémy v posledních letech významným způsobem užívají komerční informační technologie jako Ethernet, TCP/IP, MS Windows jak pro kritickou tak i nekritickou komunikaci a infrastrukturu. Užitím těchto z pohledu ICS/SCADA nových technologií se propojení řídících prvků ICS významně zjednodušilo, ale zároveň se významným způsobem zvýšilo riziko nežádoucí konektivity s okolním světem.
Řešení pro zabezpečení ICS/SCADA
SCADA
ZKB picture Zákon o kybernetické bezpečnosti (z.č. 181/2014 Sb.) a vyhláška (v.č. 316/2014 Sb.) jsou účinné od 1.1. 2015. Ve spolupráci s experty na tuto problematiku jsme pro Vás připravili základní pomůcky, nástroje a dokumenty týkající se tohoto zákona.
Nástroje, pomůcky a dokumenty k ZKB
CREDENTIAL Váš spolehlivý partner
Kontakt: info@credential.cz
CREDENTIAL s.r.o. - Rybná 716/24, Praha 1